Umowy śmieciowe – jaka przyszłość?

Umowami śmieciowymi nazywane są w Polsce umowy cywilnoprawne. Taka nazwa została skonstruowana w przestrzeni medialnej przez związki zawodowe. Wynika ona przede wszystkim z faktu, że tego rodzaju umowy nie wymagają odprowadzania składek emerytalnych, zdrowotnych zarówno od pensji pracowników, jak też przez pracodawców w ramach ich części odprowadzanych składek od pensji pracowników.

Patrząc na problem umów śmieciowych należy brać pod uwagę dwa aspekty. Z jednej strony umowy śmieciowe są w Polsce nadużywane przez pracodawców, którzy stosują je w zastępstwie umów o pracę na czas nieokreślony  w celu uzyskania elastyczności zatrudnienia oraz zmniejszenia kosztów pracy. W tym celu niestety bardzo nieskutecznie działa urząd PIP, który nie potrafi wychwycić takich patologii, które nie są zgodne z polskim kodeksem pracy, gdzie każda umowa o charakterze umowy o pracę jest umową  o pracę z mocy prawa.
Przy umowach cywilnoprawnych trzeba jednak brać pod uwagę, że są one niezbędne na rynku pracy, gdyż przede wszystkim pozwalają na podejmowanie pracy czasowej, choćby przez specjalistów, którzy w ten sposób mogą dorabiać realizując dodatkowe zlecenia. W przypadku oskładkowania w takich umów okazać się może, że wiele drobnych prac przestanie być opłacalna do wykonywania zarówno przez specjalistów, jak też przestanie być opłacalna dla firm, które takie zlecenia oferują.
Na razie trudno ocenić w jaki sposób zachowa się rząd obecny czy przyszły w zakresie zmian dotyczących umów cywilnoprawnych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie zakresu skutecznych kontroli ze strony PIP lub stworzenie katalogu zamkniętego prac, zawodów, w których możliwe jest korzystanie z umów cywilnoprawnych.