Co jest podstawą wzrostu bezrobocia

Bezrobocie jest współcześnie zjawiskiem często spotykanym. Utrata pracy często wiąże się w następstwie z długotrwałym i nierzadko bezskutecznym jej poszukiwaniem. Co w takim razie wpływa na tak nagłe oraz duże pod względem ilości obniżanie się stanowisk pracy? Najistotniejsza kwestia to oczywiście mechanizacja. Dzięki profesjonalnym urządzeniom produkcja realizowana jest dużo kr... Read More