Dochód pasywny

Pojęciem dochodu pasywnego nazywamy stały , comiesięczny dochód, który uzyskujemy bez zaangażowania własnej pracy. Osoby, które w ten sposób uzyskują dochód możemy nazywać rentierami. Taki dochód pasywny jest wielce wygodny i praktyczny, ponieważ gwarantuje nam stały, i ciągły zysk, choć tylko raz wykonaliśmy pracę która nam go przyniosła. W praktyce możemy wyróżnić wiele typów dochodów pasywnych. Najczęściej nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często mamy do czynienia z tym pojęciem. Dochodem pasywnym możemy bowiem nazwać miedzy innymi: odsetki od wszelkich depozytów bankowych, odsetki od wszelkich depozytów bankowych. Poza tym możemy wymienić również: odsetki od wszelkich depozytów bankowych, a w przypadku artystów, pisarzy, wynalazców, programistów – dochody od praw autorskich, licencji, patentów. Warto też wymienić takie dochody jak: w przypadku artystów, pisarzy, wynalazców, programistów – dochody od praw autorskich, licencji, patentów, dochody związane z uczestniczeniem w programach partnerskich. To tylko cześć zysków, które możemy zaliczyć do miana dochodów pasywnych.