Co to jest duplikacja?

Pojęcie duplikacji, bardzo często pojawia się w marketingu sieciowym. Niestety pojęcie duplikacja w MLM jest przez większość ludzi źle rozumiane. W praktyce duplikacja w MLM, powinna polegać na naśladowaniu czynności, które są sprawdzone i przynoszą oczekiwane efekty. Samo pojecie duplikacji, jest niezmiernie ważne w marketingu sieciowym, który inaczej jest zwany MLM. Jednak mało kto sobie zdaje sobie sprawę, co tak naprawdę to pojęcie oznacza. Po prostu wiele osób używa pojęć, nie znając ich dokładnego znaczenia. Wyjaśnijmy więc, tak naprawdę o co chodzi w duplikacji w MLM. Po pierwsze duplikacja musi być duplikowalna, czyli musi zachowania musi dać się naśladować. Nie chodzi tu o bezmyślne naśladowanie, lecz o powtarzanie tych samych czynności, mądrze i z głową. Po drugie aby duplikacja była skuteczna, musi być prosta. Tu z kolei dochodzimy do tego co znaczy by zachowanie duplikowalne było proste. Musi być ono zrozumiałe dla każdego przeciętnego odbiorcy. Duplikacja w MLM, to zawsze takie samo zachowanie. To również porządek, przewidywalność i prostota.